Radierea unui PFA: Procedura legală și documentele necesare

Un PFA este o formă de organizare a unei activități economice, desfășurată de o persoană fizică în nume propriu. Această formă juridică permite antreprenorilor să-și desfășoare activitate într-un mod simplificat, având mai puține obligații în ceea ce privește administrarea și raportarea financiară, comparativ cu alte forme juridice, precum societățile comerciale.

PFA-urile pot desfășura diverse tipuri de activități, în funcție de codurile CAEN (Clasificarea Activităților Economice) înregistrate în actul constitutiv. Acestea pot fi de natură comercială, profesională sau artizanală și pot fi desfășurate pe o perioadă nedeterminată sau determinată.

Când este necesară radierea unui PFA?

 • Încetarea activității;
 • Schimbarea formei juridice;
 • Pierderea calității de persoană fizică autorizată;
 • Decesul titularului;
 • Alte motive prevăzute de lege.

Procedura legală pentru radierea unui PFA

 • Înregistrarea cererii de radiere la Oficiul Registrului Comerțului;
 • Obținerea avizului de la organele fiscale;
 • Publicarea anunțului de radiere în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
 • Îndeplinirea obligațiilor fiscale și a celorlalte obligații legale;
 • Emiterea certificatului de radiere.

Documentele necesare pentru radierea unui PFA

 • Cererea de radiere, completată și semnată de titularul PFA sau de reprezentantul legal;
 • Copia actului de identitate al titularului PFA sau al reprezentantului legal;
 • Dovada achitării taxelor de radiere;
 • Certificatul de înregistrare al PFA;
 • Documentele care atestă îndeplinirea obligațiilor fiscale și a celorlalte obligații legale;
 • Avizul organelor fiscale pentru radiere.

Înregistrarea cererii de radiere la Oficiul Registrului Comerțului

Primul pas în procedura de radiere a unui PFA constă în elaborarea unei cereri ce urmează să fie înaintată la Oficiul Registrului Comerțului. Aceasta trebuie să fie însoțită de documentele enumerate mai sus și să fie depusă în termen de 30 de zile de la data încetării activității.

Obținerea avizului de la organele fiscale

După înregistrarea cererii de radiere, urmează obținerea avizului de la organele fiscale. Acesta se obține în urma verificării de către organul fiscal a îndeplinirii obligațiilor fiscale și a celorlalte obligații legale de către PFA.

Înainte de a solicita radierea, titularul PFA trebuie să își îndeplinească toate obligațiile fiscale și celelalte obligații legale, precum plata impozitelor, contribuțiilor și taxelor datorate statului, precum și a datoriilor față de terți. Aceste obligații trebuie să fie îndeplinite în termen de 30 de zile de la data încetării activității. 

Emiterea certificatului de radiere

După parcurgerea tuturor etapelor menționate mai sus și după îndeplinirea obligațiilor fiscale, Registrului Comerțului va emite certificatul de radiere. Acest document atestă finalizarea procesului și încetarea calității de persoană fizică autorizată. Dacă vreți să beneficiați de servicii profesionale de radiere PFA, apelați cu încredere la biroul Facem Firme. 

Leave a Reply